договора

ПОВІДОМЛЕННЯ від 01. 03. 2022 р.

про публічну пропозицію (оферту)

КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради про укладення

ПУБЛІЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ

про надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення

            У зв'язку з прийняттям Закону України від 03.12.2020 №1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» та керуючись нормами ч.5 ст.13 вказаного Закону, ст. ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, набранням чинності постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022 № 85 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690» та керуючись нормами ч. 5 ст. 13  Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,  Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради  публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання (далі – Договір), яка поширюється на споживачів – власників (співвласників, користувачів) індивідуальних (садибних) житлових будинків, а також на споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, інших об’єктів нерухомого майна або водопостачання та/або водовідведення в багатоквартирному будинку, приєднаних до внутрішньобудинкових мереж, які отримують послуги для задоволення власних потреб, а також для забезпечення господарських, технологічних (власних) потреб багатоквартирного будинку в цілому.

        Договір вважається укладеним,  якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради:

- співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з підприємством,

- власники індивідуальних (садибних) житлових будинків не вчинили дій щодо відключення (відмови) від послуги підприємства.

            Споживачі, які фактично користуються послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення або звертаються до КП «Первомайськводоканал»  для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов Договору.

               У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

            Договір розміщено на веб-сайті КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що отримує та звертається до КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради , для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

 

Текст Договору наведений нижче.

 

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньо будинкових систем)

м. Первомайськ                                                                1 березня 2022 року

   

         Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради код за ЄДРПОУ 42700456, в особі директора Онуфрієнко Миколи Вікторовича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – виконавець), з однієї сторони та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі – споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Предмет договору

6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

7. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

8. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

9. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

10. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця  та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

11. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

12. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

13. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі – Методика розподілу).

Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуг.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є 
куб. метр.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву – у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, – у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої у будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації – за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з 21 по останнє число передає показання вузлів розподільного обліку водопостачання за поточний місяць виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку – шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку – шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації – за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів шляхом розміщення повідомлень у під'їзді будинку.

28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), – в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 30. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуг  https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання та/або на послугу з централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу – у такому порядку:

у першу чергу – в рахунок плати за послуги;

у другу чергу – в рахунок плати за абонентське обслуговування.

37. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

38. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або належної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження;

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

40. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показів вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період.

41. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх провів виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показів вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги”  та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

42. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договорів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

46. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

53. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

54. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

55.  Споживач, який є власником (співвласником, користувачем) житлового та нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, індивідуального (садибного будинку), який самостійно приєднав зазначені приміщення до діючих систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо будинкових мереж або до мереж споживачів) або реконструював чи змінив попереднє призначення приміщення – повідомлений про необхідність одержання та виконання технічних умов, а також розроблення проектно-технічної документації відповідно до отриманих технічних умов.

56.   До питань, які неврегульовані положеннями цього Договору, застосовуються положення нормативних актів України, що регулюють дану сферу діяльності.

57.   У разі зміни у період дії договору розмірів плати за абонентське обслуговування нові розміри плати застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

58.   У разі зміни на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму у період дії договору розмір плати за абонентське обслуговування підлягає коригуванню, нові розміри плати застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

 

Реквізити виконавця

Виконавець:

Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради

(код за ЄДРПОУ 42700456)

55210, м. Первомайськ, вул. Київська, 129-а

рахунок UA203006140000026001500332899 в ПАТ "Креді Агріколь Банк»

контакти з питань абонентського обслуговування:

(05161) 7-57-03; (097) 802 67 83

- адреса електронної пошти : pervovodokanal@gmail.com

 

контакти аварійно-диспетчерської служби у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій : (05161) 7-57-11; (066) 952 12 72; (067) 952 12 72;

 (093) 952 12 72

 

Директор ____________________Микола ОНУФРІЄНКО

ПУБЛІЧНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з централізованого водопостачання та

централізованого водовідведення  (приватний сектор)

м. Первомайськ                                                                1 березня 2022 року

   

         Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради код за ЄДРПОУ 42700456, в особі директора Онуфрієнко Миколи Вікторовича, що діє на підставі Статуту підприємства (далі – виконавець), з однієї сторони та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі – споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Предмет договору

6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

7. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

8. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

9. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

10. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця  та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

11. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

12. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

13. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі – Методика розподілу).

Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуг.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є 
куб. метр.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву – у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, – у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої у будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації – за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з 21 по останнє число передає показання вузлів розподільного обліку водопостачання за поточний місяць виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку – шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку – шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації – за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів шляхом розміщення повідомлень у під'їзді будинку.

28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), – в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

 30. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуг  https://www.vodokanal.prv.mk.ua.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання та/або на послугу з централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості – в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу – у такому порядку:

у першу чергу – в рахунок плати за послуги;

у другу чергу – в рахунок плати за абонентське обслуговування.

37. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

38. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або належної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження;

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

40. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показів вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період.

41. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх провів виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показів вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги”  та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

42. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договорів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

46. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

53. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

54. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

55.  Споживач, який є власником (співвласником, користувачем) житлового та нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, індивідуального (садибного будинку), який самостійно приєднав зазначені приміщення до діючих систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення (включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньо будинкових мереж або до мереж споживачів) або реконструював чи змінив попереднє призначення приміщення – повідомлений про необхідність одержання та виконання технічних умов, а також розроблення проектно-технічної документації відповідно до отриманих технічних умов.

56.   До питань, які неврегульовані положеннями цього Договору, застосовуються положення нормативних актів України, що регулюють дану сферу діяльності.

57.   У разі зміни у період дії договору розмірів плати за абонентське обслуговування нові розміри плати застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

58.   У разі зміни на законодавчому рівні розміру прожиткового мінімуму у період дії договору розмір плати за абонентське обслуговування підлягає коригуванню, нові розміри плати застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

 

Реквізити виконавця

Виконавець:                                                

Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради

(код за ЄДРПОУ 42700456)

55210, м. Первомайськ, вул. Київська, 129-а

рахунок UA203006140000026001500332899 в ПАТ "Креді Агріколь Банк»

контакти з питань абонентського обслуговування:

(05161) 7-57-03; (097) 802 67 83

- адреса електронної пошти : pervovodokanal@gmail.com

 

контакти аварійно-диспетчерської служби у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій : (05161) 7-57-11; (066) 952 12 72; (067) 952 12 72;

 (093) 952 12 72

 

Директор ____________________Микола ОНУФРІЄНКО

 

Додаток
до типового публічного індивідуального договору про надання послуг

з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та
централізованого водовідведення

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на веб-сайті виконавця https://www.vodokanal.prv.mk.ua. приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) __________

________________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

 

(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)”.

Перелік адрес багатоквартирних будинків на індивідуальних договорах без обслуговування внутрішньобудинкових систем
№ з/п Адреса житлового будинку № будинку Послуга з централізованого водопостачання Послуга з централізованого водовідведення Район міста 
Якість відповідно до: Мінімально гарантований тиск (метри водного стовпа) Якість
1 Автодорівська 28 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
2 8-го Березня 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
3 Юрія Гагаріна 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
4 Голтянська 150 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
5 Успенська  3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
6 Івана Виговського 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
7 Івана Виговського 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
8 Івана Виговського 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
9 Київська 46 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10   Ольвіополь
10 Київська 61 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10   Ольвіополь
11 Богопільська 32 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
12 Маршала Кирила Мерецкова 12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
13 Павла Тичини 54 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
14 Павла Поповича 121а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
15 Павла Поповича 121б ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
16 Вокзальна  28 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
17 Вокзальна 50 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
18 Івана Гонти  2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
19 Миколи Вінграновського  5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
20 Олекси Гірника 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
21 Олекси Гірника 78 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
22 Льва Толстого  3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
23 Гвардійців Родимцева 63 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
24 Гетьмана Мазепи 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
25 Федора Достоєвського 16а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
26 Гетьмана Мазепи 56 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
27 8-го Березня ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
28 8-го Березня ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
29 Івана Виговського ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
30 Миколи Вінграновського  4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
31 Миколи Вінграновського  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
32 Вознесенська 26 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
33 Вокзальна  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
34 Вокзальна  30 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
35 Вокзальна  38 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
36 Вокзальна  44 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
37 Вокзальна  46 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
38 Вокзальна  52 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
39 Вокзальна  54 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
40 Війська Запорозького 36 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно  
41 Михайла Грушевського 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
42 Михайла Грушевського  26 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
43 Гетьмана Мазепи 103а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
44 Гетьмана Мазепи 109 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
45 Гетьмана Мазепи 112 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
46 Гетьмана Мазепи 116 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
47 Гвардійців Родимцева 56 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
48 Гвардійців Родимцева 59а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
49 Гвардійців Родимцева 65 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
50 Олександра Герцена 20а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
51 Київська 52 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10   Ольвіополь
52 Київська 106а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
53 Київська 120 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
54 Корабельна 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
55 Корабельна 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
56 Корабельна 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
57 Корабельна 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
58 Корабельна 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
59 Корабельна 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
60 Корабельна 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
61 Корабельна 9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
62 Корабельна 10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
63 Корабельна 11 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
64 Корабельна 12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
65 Корабельна 13 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
66 Корабельна 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
67 Корабельна 15 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
68 Корабельна 19 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
69 Корабельна 19а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
70 Корабельна 20 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
71 Корабельна 27 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
72 Корабельна 28 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
73 Корабельна 29 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
74 Корабельна 44 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
75 Марії Демченко 32а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
76 Марії Демченко 32б ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
77 Марії Демченко 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
78 Підгороднянське Шосе  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
79 Підгороднянське Шосе  8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
80 Січнева 49 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
81 Січнева 51 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
82 Театральна  2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
83 Театральна  3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
84 Театральна  5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
85 Театральна  8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
86 Театральна  21 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
87 Федора Толбухіна 99 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
88 Льва Толстого  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
89 Тараса Шевченко  6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
90 Тараса Шевченко  20а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
91 Тараса Шевченко  22 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
92 40 років Перемоги  1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
93 40 років Перемоги  6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
94 Гвардійська  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
95 Космонавтів 16 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
96 Федора Достоєвського  2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
97 Федора Достоєвського  4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
98 Федора Достоєвського  14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
99 Федора Достоєвського  31 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
100 Федора Достоєвського  32 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
101 Олександра Коротченка 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
102 Олександра Коротченка 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
103 Олександра Коротченка 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
104 Олександра Коротченка 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
105 Олександра Коротченка 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
106 Олександра Коротченка 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
107 Олександра Коротченка 10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
108 Олександра Коротченка 11 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
109 Олександра Коротченка 12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
110 Олександра Коротченка 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
111 Олександра Коротченка 15 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
112 Олександра Коротченка 16 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
113 Олександра Коротченка 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
114 Олександра Коротченка 18 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
115 Олександра Коротченка 20 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
116 Олександра Коротченка 22 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
117 Олександра Коротченка 30 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
118 Одеська  133 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
119 Одеська  141 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
120 Рожева 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
121 Рожева 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
122 Василя Жуковського 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
123 Тиха 38 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
124 Андрія Юмашева  125 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
125 Бульвар Миру ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
126 Промислова 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
127 Промислова 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
128 Промислова 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
129 Промислова 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
130 Промислова 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
131 Промислова 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
132 Промислова 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
133 Промислова 10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
134 Промислова 12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
135 Промислова 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
136 Проспект Праці ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
137 Проспект Праці 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
138 Проспект Праці 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
139 Проспект Праці 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
140 Проспект Праці 9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
141 Проспект Праці 11 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
142 Проспект Праці 13 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
143 Проспект Праці 15 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
144 Проспект Праці 18 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
145 Проспект Праці 19 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
146 Бульвар Миру 29 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
147 Бульвар Миру 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
148 8 ВДД  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
149 Академіка Миколи Амосова 30 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
150 Академіка Миколи Амосова 31 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
151 Академіка Миколи Амосова 35 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
152 Будівельна  48 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
153 Будівельна 50 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
154 Будівельна 52 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
155 Будівельна 54 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
156 Будівельна 56 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
157 Дніпровська  1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
158 Дніпровська  17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
159 Кам'яномостівська 15 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
160 Кам'яномостівська 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
161 Кам'яномостівська 19 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
162 Кам'яномостівська 21 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
163 Кам'яномостівська 23 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
164 Кам'яномостівська 35 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
165 Кам'яномостівська 47 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
166 Кам'яномостівська 49 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
167 Кам'яномостівська 51 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
168 Кам'яномостівська 55 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
169 Кам'яномостівська 57 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
170 Кам'яномостівська 59 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
171 Кам'яномостівська 61 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
172 Одеська 76а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
173 Тиха 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
174 Тиха 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
175 Тиха 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
176 Тиха 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
177 Тиха 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
178 Тиха 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
179 Тиха 9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
180 Тиха 11 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
181 Івана Черняховського 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
182 Івана Черняховського 34 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
183 Кам'яномостівська 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
184 Кам'яномостівська 9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
185 Кам'яномостівська 11 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
186 Кам'яномостівська 13 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
187 Кам'яномостівська 25 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
188 Кам'яномостівська 27 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
189 Кам'яномостівська 29 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
190 Кам'яномостівська 31 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
191 Кам'яномостівська 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
192 Кам'яномостівська 39 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
193 Кам'яномостівська 43 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
194 Кам'яномостівська 45 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
195 Кам'яномостівська 63 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
196 Кам'яномостівська 65 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
197 Кам'яномостівська 67 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
198 Кам'яномостівська 69 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
199 Кам'яномостівська 71 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
200 Кам'яномостівська 73 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
201 Кам'яномостівська 75 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
202 Кам'яномостівська 87 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
203 Бульвар Миру ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
204 Івана Черняховського 32 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
205 Бульвар Миру 2б  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
206 Юрія Гагаріна 25 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
207 Базарна 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
208 Олекси Гірника 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
209 Лейтенанта Шмідта 10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
210 Івана Черняховського 30 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
211 Івана Черняховського 35 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
212 Івана Черняховського 37 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
213 40 років Перемоги 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
214 Михайла Грушевського    32 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
215 Михайла Грушевського  34 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
216 Михайла Грушевського  36 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
217 Михайла Грушевського  38 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
218 Михайла Грушевського  40 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
219 Федора Медведєва 40 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
220 Михайла Грушевського  41 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
221 Гвардійська 1 к 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
222 Гвардійська 1 к 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
223 Гвардійська 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
224 40 років Перемоги 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
225 40 років Перемоги 7 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
226 Василя Молокова 70 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
227 Василя Жуковського 69 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
228 Василя Молокова 64 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
229 Машинобудівна 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
230 Василя Молокова 66 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
231 Василя Молокова 38а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
232 Одеська 115 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
233 Одеська 119 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
234 Гвардійська 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
235 Космонавтів 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
236 Одеська 113 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
237 Одеська 117 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
238 Гвардійська 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
239 Гвардійська 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
240 40 років Перемоги 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
241 Василя Жуковського 63 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
242 Василя Жуковського 59 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
243 Василя Молокова 62 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
244 Василя Молокова 52 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
245 Василя Жуковського 61 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
246 Василя Молокова 68 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
247 Василя Жуковського 71 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
248 Василя Молокова 56 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
249 Василя Молокова 58 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
250 Василя Жуковського 67 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
251 Василя Молокова 54 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
252 Василя Жуковського 65 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
253 Івана Черняховського 28 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
254 Гетьмана Мазепи 107 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
255 Театральна  9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
256 Михайла Грушевського  19а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
257 Михайла Грушевського  39 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
258 Юрія Гагаріна 24 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
259 Івана Виговського 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
260 Тараса Шевченко  15 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
261 Тараса Шевченко 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
262 Юрія Гагаріна 22 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
263 Театральна  10а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
264 Театральна  12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
265 Театральна  23 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
266 Театральна  33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
267 Театральна  39 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
268 Івана Гонти 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
269 Івана Гонти 5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
270 Михайла Грушевського  24 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
271 Михайла Грушевського  19 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
272 Льва Толстого  10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
273 Леоніда Федорова ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
274 Корабельна 16 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
275 Корабельна 17 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
276 Корабельна  18 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
277 Корабельна  4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
278 Корабельна 22 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
279 Корабельна  23 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
280 Корабельна  24 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
281 Корабельна  25 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
282 Леоніда Федорова ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
283 Театральна  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
284 Льва Толстого  5 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
285 Корабельна  21 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
286 Юрія Гагаріна 26 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
287 Корабельна  26 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
288 Олександра Коротченка 24 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
289 Олександра Коротченка 25 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
290 40 років Перемоги 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
291 Федора Достоєвського  6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
292 Федора Достоєвського  8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
293 Федора Достоєвського  10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
294 Федора Достоєвського  12 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
295 Рожева 3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
296 Гвардійська  3 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
297 Федора Достоєвського  16 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
298 Рожева 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
299 Космонавтів  19 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
300 Війська Запорозького 34 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
301 Війська Запорозького 34а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
302 Тараса Шевченко 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
303 Тараса Шевченко 10 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
304 Тараса Шевченко 14 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
305 Тараса Шевченко 20 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
306 Трудової  Слави  23б ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
307 Гвардійська  1 к-п. 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
308 Трудової  Слави  23а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
309 Олександра Коротченка 26 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
310 Проспект Праці 1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
311 Рожева 9 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
312 Івана Виговського ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
313 Івана Виговського 8 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
314 Бульвар Миру 27 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Цукровий завод
315 Одеська 127 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
316 Одеська 129 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
317 Одеська 137 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
318 Олександра Коротченка 31 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
319 Олександра Коротченка 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
320 Гетьмана Мазепи 103 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
321 Гетьмана Мазепи 105 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
322 Гетьмана Мазепи 114 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
323 Корабельна 31 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
324 Федора Толбухіна 103 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
325 Академіка Миколи Амосова 33 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
326 Миколи Вінграновського  1 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
327 Набережна 2 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
328 Набережна 4 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
329 Миколи Вінграновського  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
330 Миколи Вінграновського  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
331 Набережна 6 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Богопіль
332 Театральна  35 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
333 Івана Черняховського 36 ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Голта
334 Підгороднянське Шосе  ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь
335 Шовковична 37а ДСанПін 2.2.4-171-10. 10 Безперервно Ольвіополь

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР № ___________

з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем)

 

м. Первомайськ                                                                                                                    «___» _______202_ року

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРВОМАЙСЬКВОДОКАНАЛ» ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», в особі директора Онуфрієнко М.В., що діє на підставі Статуту ,затвердженого рішенням Первомайської міської ради від 29.11.2018року (далі – Виконавець), з однієї сторони, і фізична особа _________________________________________________________________________________

                                                                        (ПІБ)

 що є власником (співвласником, користувачем) нерухомого майна - індивідуальним споживачем (далі - споживач), з іншої сторони (разом - сторони), уклали договір про таке:

 

Предмет договору

 

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі – послуги), а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, що передбачені договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

4. Інформація про споживача:

1) власник (співвласник, користувач) житлового приміщення (квартири) та члени його сім’ї: _______________________осіб;

2)  власник (співвласник, користувач) нежитлового приміщення:

______________________осіб;

3)  адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця_______________________________________________________________________________

будинок №__________________________, квартира (приміщення) № ___________________________

м. Первомайськ, індекс_________________________, область Миколаївська,

4) номер контактного телефону споживача:___________________________________

5) абонентський номер споживача : _________________________________________

6) характеристика вузлів розподільного обліку води:

№ з/п

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Перше показання /дата

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки, міжповіроч ний інтервал

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів розподільного обліку води такі зміни вважаються внесеними до договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів.

 

Розмір плати за послуги

 

6. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та становлять із ПДВ:

на послугу з централізованого водопостачання - ______________________ гривень за 1 куб. метр; на послугу з централізованого водовідведення - ______________________ гривень за 1 куб. метр;

 У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів у період дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без внесення додаткових змін до договору.

7. Плата за послуги складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства;

2) плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування становить ___________________________ гривень на місяць. Абонентська плата змінюється залежно від зміни прожиткового мінімуму громадян, інших економічно обґрунтованих факторів, але не може бути вище встановленого граничного розміру плати за абонентське обслуговування, встановленого Постановою КМУ, про що буде повідомлятися у розрахунковому документі та на сайті підприємства.

8. Розмір внесків за встановлення та заміну вузлів комерційного обліку (у разі встановлення виконавцем) визначається окремо для кожної будівлі з укладанням додаткової угоди. Сплата внесків розстрочується на ________ років.

9. Розмір внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі з розрахунку на один рік та коригується щороку.

10. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється виконавчим органом Первомайської міської ради відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та становить _______________________________________________ гривень на місяць.

 

Облік та порядок оплати послуг

 

11. Виконавець (оператор зовнішніх інженерних мереж), до яких приєднана будівля, має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузли комерційного обліку, для проведення їх обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

12. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань.

13. Виконавець або визначена споживачами особа, що здійснює розподіл обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між споживачами, має право доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку, за показаннями яких здійснюється такий розподіл.

14. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

15. Споживач або його представник має право доступу до місць встановлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки їх схоронності та зняття показань.

16. Для отримання доступу до вузлів обліку оператор зовнішніх інженерних мереж, виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування звертаються до споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у договорі, щодо доступу до вузлів обліку із зазначенням його мети і дати.

17. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників оператора зовнішніх інженерних мереж, виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. 

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково.

18. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено договором.

 Рахунки на оплату послуг формуються виконавцем (якщо не визначено споживачами особу, що здійснює розподіл обсягів послуг), на основі показань вузлів комерційного обліку з урахуванням показань вузлів розподільного обліку відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та надаються споживачеві (його представникові) у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунки надаються у паперовому вигляді. За згодою споживача рахунки можуть надаватися йому в електронному вигляді, зокрема шляхом доступу до електронних систем обліку розрахунків. Рахунки надаються споживачеві на безоплатній основі.

19. Показання вузлів розподільного обліку знімаються споживачем в останній день розрахункового періоду та надаються виконавцеві у строк протягом 3 (трьох) робочих днів одним з таких способів, як телефоном, факсом, або в інший спосіб, доведений до відома споживача, та зазначаються у рахунку на оплату послуг.

20. У разі ненадання у визначений договором строк споживачем виконавцеві показань вузлів розподільного обліку виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної послуги за попередні 12 місяців.

Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надані послуги.

21. Розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

22. Обсяг наданих споживачеві послуг з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих ним послуг з централізованого водопостачання.

23. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання питної води визначаються за показаннями вузлів розподільного обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання, встановленими органам місцевого самоврядування. Загальний обсяг споживання питної води у такій будівлі визначається як сума обсягу, визначеного за допомогою вузлів розподільного обліку, та розрахункового обсягу, визначеного за нормою споживання для споживачів, приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку.

24. Обсяг споживання наданих послуг для споживачів, у яких відсутні вузли розподільного обліку, здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої Мінрегіоном.

25. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг з урахуванням середнього споживання питної води протягом попередніх 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги, але не менш як 15 діб).

26. Оплата послуг здійснюється в безготівковій або готівковій формі

За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів. У разі авансової оплати послуг виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані послуги, про що повідомляє споживачеві.

27. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

28. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець проводить перерахунок вартості послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує споживачеві неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0 (нуль) відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

29. Плата за абонентське обслуговування сплачується споживачем виконавцеві щомісяця.

30. Розмір внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання встановлюється відповідно до методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання, затвердженої Мінрегіоном.

31. У разі виявлення у будівлі витоків води із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання протягом періоду, за який здійснюється розрахунок за послуги з централізованого водопостачання, розподіл обсягів наданих послуг між споживачами здійснюється відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

32. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються послугами та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

33. У разі тимчасової відсутності споживача та інших осіб понад 30 календарних днів споживач може письмово повідомити про це виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження. У такому разі споживач має право на неоплату вартості послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна).

 

Права та обов’язки сторін

 

34. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

10) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

11) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

13) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

14) отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;

15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

16) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

35. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більш як одне житлове та/або нежитлове приміщення, пошкоджене з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

8) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договором;

9) допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарнотехнічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

11) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

12) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

13) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін;

14) надавати виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;

15) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

36. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”;

2) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів розподільного обліку в порядку, визначеному законом і договором;

5) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом і договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житловому приміщенні споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) створювати систему управління якістю, сертифіковану відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

37. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з його вини;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійновідновних робіт у розмірі 0,01 відсотків середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;

15) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги відповідно до законодавства;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

17) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, а також сплачувати неустойку(штраф, пеню) у розмірі 0 (нуль) відсотків суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

 

Відповідальність сторін

 

38. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені.

39. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання умов договору;

2) збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків;

3)ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством.

 

Порядок обмеження (припинення) надання послуг

 

40. Виконавець обмежує (припиняє) надання послуг у разі:

проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до кожного споживача, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) надання відповідних послуг;

ліквідації наслідків аварії, повідомивши споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, що гарантує доведення такої інформації до споживача, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначається причина та строк перерви в наданні відповідних послуг.

41. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

42. Для обмеження (припинення) надання відповідної послуги споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги) виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому послуг може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати послуги, визначеного законодавством та/або договором. Попередження надсилається споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет, або в інший спосіб: телеграмою, телефонограмою, факсом, засобами електронного зв’язку тощо.

43. У разі непогашення споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві.

44. Обмеження (припинення) надання послуг не є підставою для розірвання договору.

45. Надання послуг відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

46.Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуги споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. Дії щодо обмеження (припинення) надання послуг не повинні призводити до:

пошкодження спільного майна споживачів; порушення прав та інтересів інших споживачів.

48. У разі настання зазначених наслідків вони фіксуються споживачем і виконавцем та відшкодовуються виконавцем відповідно до законодавства.

 

Порядок оформлення претензій

 

49. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг споживач має право викликати виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

50. За результатами перевірки якості надання послуг складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

51. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

52. У разі проведення перевірки якості наданих послуг з централізованого водопостачання споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) послуг неналежної якості витрати споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок виконавця.

53. У разі неприбуття виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях (у приміщеннях у разі, коли послуга надається у багатоквартирному будинку) і надсилається виконавцеві рекомендованим листом.

54. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання виконавцем відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем.

 

Форс-мажорні обставини

 

55. Сторони звільняються від відповідальності згідно з договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з договором.

56. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

57. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії договору продовжується або припиняється за згодою сторін.

 

Особливі умови та строк дії договору

 

58. Договір укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на один рік.

59. Внесення змін до договору здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.

60. Договір може бути розірваний споживачем за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

61. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

62. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання договору, сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

63. Договір укладено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

Відносини неврегульовані даним Договором регулюються законами України « Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», « Про метрологію та метрологічну діяльність» та Правилами з надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення , затвердженими ПКМУ від 05.07.2019 року № 690, іншими чинними нормативно-правовими актами.

 

Інші умови