Роз’яснення щодо укладання договорів

Шановні абоненти!

Надаємо роз’яснення та відповіді на питання стосовно необхідності укладання договорів.

У відповідності до Закону України «Про житлово – комунальні послуги» №2189-VІІІ від 09.11.2017, який набув чинності 10.12.2017 та введений в дію з 01.05.2019 надання житлово комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах (ч. 1, ст. 12.). Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону (ч.2, ст.12).

Договір про надання комунальних послуг укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк (ч. 3, ст. 13).

Необґрунтована відмова споживача від укладання договору є підставою для припинення в односторонньому порядку виконавцем надання відповідної комунальної послуги такому споживачу. (ч.4, ст. 13).

Оплата комунальної послуги не є автоматичною згодою споживача на підписання договору, однак не звільняє його від оплати за фактично спожиті послуги.

Укладання договорів можливе лише у паперовому вигляді.

Для уникнення шахрайства та непорозумінь в майбутньому звертаємось з проханням до абонентів, бути відповідальними та укласти договір про надання послуг особисто.

В разі виникнення питань звертайтесь будь ласка до юридичного відділу  та відділу збуту підприємства за телефонами: (05161 4 46 98), (05161 3 21 78)

Будемо вдячні за розуміння!