Повідомлення про намір зміни тарифів

До  відома споживачів  послуг з централізованого водопостачання, централізованого  водовідведення   та споживачів  послуг  з постачання неочищеної (технічної)  води              м. Первомайська!

 І. Комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради доводить до відома споживачів  інформацію про намір перегляду тарифів на послуги з централізованого водопостачання,  централізованого  водовідведення та послуг з постачання неочищеної (технічної) води на 2020 рік. Інформація щодо проекту планованого   розміру  тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, з постачання неочищеної ( технічної) води  розміщена на офіційному веб-сайті  органу місцевого самоврядування, офіційному веб-сайті  КП «Первомайськводоканал» в мережі Інтернет та в газеті «Вісник Первомайська» (випуск від 07.03.2020 р. № 19-20)

Розрахунок тарифів  виконано згідно з  Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання  та централізоване водовідведення,  затвердженим постановою КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів  на  комунальні послуги» від 01.06.2011р. №869 (зі змінами та доповненнями). Зміни та доповнення до постанови КМУ від 01.06.2011р. №869, внесені постановою КМУ від 03.04.2019р. №291, передбачають  також щорічний перегляд тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.   

Підставою для визначення розміру тарифів на 2020 рік є планові обсяги витрат, пов’язані із провадженням  ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого  водовідведення, Це,  зокрема,  плановані об’єми використання та розмір очікуваних цін   і тарифів на  паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, а саме: електроенергію, хлор рідкий, хлорне вапно, гідроксихлорид алюмінію полвак-40, газове паливо, бензин, дизпаливо,  матеріали   для   поточного  ремонту мереж та споруд водопроводу та каналізації, машин та механізмів, послуги  сторонніх організацій,  необхідних як для провадження технологічного процесу, так і для робіт загальновиробничого призначення, розміри видатків для сплати податків, зборів та інших платежів.   

Законодавчо  встановлений розмір  прожиткового  мінімуму збільшено з 01.12.2019р. до 2102 грн., тобто на 8,3%. Збільшено на 13,2% розмір мінімальної заробітної плати,   яка з  01.01.2020 р. становить 4723 грн. За рахунок цього збільшується  тарифна ставка робітника 1 розряду основного виробництва з  4856,3 грн. до 5313,86грн.  В  розрахунок планованого тарифу включено планову чисельність виробничого персоналу, необхідну для обслуговування очисних споруд,  насосних станцій та мереж водопроводу та  каналізації.

Комплект документів сформований  згідно з Порядком розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, який затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018р. №239.

Відшкодування діючими тарифами фактичної вартості централізованого водопостачання та водовідведення станом на 01.01.2020 року становив відповідно 75 % та 82 %

Підвищення тарифів  на послуги КП «Первомайськводоканал» та  доведення їх рівня до економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг дозволить забезпечувати стабільну роботу  систем водопостачання і водовідведення міста, здійснювати своєчасні  розрахунки за електроенергію, реагенти та інші необхідні матеріали,  своєчасну оплату податків та зборів, виплату заробітної плати, встановленої відповідно до законодавчих норм і гарантій, виконувати інші платежі за договірними зобов’язаннями, дозволить не допускати  нарахування штрафних санкцій  у зв’язку з несвоєчасним виконанням зобов’язань як по сплаті податків та   зборів, так і  по інших необхідних платежах.

 

Проект  планованих тарифів  на  послуги  з централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення

 

№ з/п

Тарифи

од.

вим.

Фактично діючий тариф       (з ПДВ)

Планований тариф

( з ПДВ)

% збільшення

Сума

збільшення, грн.

1

Послуги з централізованого водопостачання

грн. /м3

19,94

27,30

36,9

7,36

2

Послуги з централізованого  водовідведення

грн. /м3

17,06

20,25

18,7

3,19

3

Разом

грн./м3

37,00

47,55

28,5

10,26

 

Структура   планованих тарифів  на  послуги  з централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення на 2020 рі

№ з/п

 

послуги з централізованого водопостачання

послуги з централізованого водовідведення

тис.грн/рік

грн/ м3

тис.грн/рік

грн/ м3

А

Б

1

2

3

4

1.

Виробнича собівартість, у т.ч.:

51670,652

20,2753

19538,949

15,03

1.1.

Прямі витрати,  всього

41787,519

16,3969

15704,385

12,0803

1.1.1

прямі матеріальні витрати

23528,763

9,2324

4123,285

3,1718

1.1.1.1.

електроенергія

18698,594

7,3371

2890,878

2,2238

1.1.1.2.

реагенти

2532,852

0,9939

254,706

0,1959

1.1.1.3.

інші прямі матеріальні витрати

2297,317

0,9015

977,701

0,7521

1.1.2.

прямі витрати на оплату праці

14505,055

5,6916

9199,901

7,0768

1.1.3.

інші прямі витрати

3753,701

1,4730

2381,199

1,8317

1.1.3.1.

відрахування на соціальні заходи

3191,112

1,2522

2023,978

1,5569

1.1.3.2

амортизаційні відрахування

562,589

0,2208

357,221

0,2748

1.1.3.3.

інші прямі витрати

0

0

0

0

1.2.

Загальновиробничі витрати, у т.ч.:

9883,133

3,8784

3834,564

2,9497

1.2.1.

матеріальні витрати

1104,508

0,4334

444,912

0,3422

1.2.2.

витрати на оплату праці

5535,850

2,1724

1793,149

1,3793

1.2.3.

відрахування на соціальні заходи

1217,857

0,4779

394,493

0,3034

1.2.4.

амортизаційні відрахування

77,926

0,0306

29,894

0,0230

1.2.5.

податки

701,931

0,2754

353,656

0,2721

1.2.6.

інші витрати

1245,031

0,4887

818,46

0,6297

2.

Адміністративні витрати, у т.ч.:

2550,906

1,001

1144,208

0,8802

2.1.

витрати на оплату праці

1851,996

0,7267

848,907

0,6530

2.2.

відрахування на соціальні заходи

407,439

0,1599

186,760

0,1437

2.3.

амортизаційні відрахування

63,767

0,0250

24,518

0,0188

2.4.

податки

8,760

0,0034

3,3679

0,0003

2.5.

інші витрати

218,944

0,086

80,6551

0,0620

3.

Витрати на збут, у т.ч.:

3751,828

1,4723

1254,274

0,9648

3.1.

витрати на оплату праці

2989,126

1,1730

994,972

0,7654

3.2.

відрахування на соціальні заходи

657,608

0,2580

218,894

0,1684

3.3.

амортизаційні відрахування

3,838

0,0015

1,475

0,0011

3.4.

інші витрати

101,256

0,0398

38,933

0,0299

4.

Інші операційні витрати

0

0

0

0

5.

Фінансові витрати

0

0

0

0

6.

Повна собівартість

57973,387

22,75

21937,433

16,875

7.

Вартість

57973,387

22,75

21937,433

16,875

8.

Тариф, грн/м³ (без ПДВ)

 

22,75

 

16,875

 

ПДВ

 

4,55

 

3,375

9.

Тариф,  грн/м³ (з ПДВ)

 

27,30

 

20,25

10.

Обсяг  реалізації  послуг,  тис.м³

 

2548,5

 

1300

     

Проект  планованих тарифів  на  послуги  з постачання неочищеної ( технічної) води

 

№ з/п

 

Тарифи

 

од.

вим.

Фактично діючий тариф       (з ПДВ)

Планований тариф

( з ПДВ)

% збільшення

Сума

збільшення, грн.

1

Послуга з постачання неочищеної (технічної) води

грн. /м3

14,50

16,00

10,3

1,50

 

            Аналіз  цін  по  основним  матеріалам  та  законодавчий  розмір  заробітної  плати

 

№ з/п

 

один.

виміру

фактична ціна (з ПДВ),   станом на 01.01.2020р.

1

Електроенергія

грн. /

кВт-год

3,186

2

Хлор  рідкий

грн./тн

44836

3

Хлорне вапно

грн./тн

33300

4

Гідроксихлорид   алюмінію  Полвак -40

грн./тн

12995

5

Бензин марки А-92

грн. /л

28,00

6

Дизельне паливо

грн. /л

27,95

7

Газове паливо

грн. /л

13,50

8

Мінімальна зарплата

грн.

4723

9

Прожитковий мінімум на 1 працездатну особу

грн.

2102

10

Тарифна ставка робітника 1 розряду основного виробництва згідно з вимогами Галузевої угоди

грн.

5314

 

Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» № 130 від 05.06.2018року, комунальне підприємство «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради приймає зауваження і пропозиції протягом 10 календарних днів з дня опублікування  за адресою 55200 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул.Київська, 129а, тел.: (05161) 4 26 89, факс (05161) 4 26 89;     email: komunalvodokanal18@gmail.com

 

Адміністрація  комунального підприємства «Первомайськводоканал» Первомайської міської ради